Danske Sølvsmedes 40 års jubilæumsudstilling

Ausstellung / Exhibition in Værløs
22.10.2016 – 11.12.2016

To celibrate the 40th anniversary of Danske Sølvsmedes an exhbition will be held in art center Skovhuset ved Søndersø. Everyone is invited to the opening of the exhibition Saturday, October 22, 2016 at 15:00

Danske Sølvsmedes 40 år
Skovhuset ved Søndersø, Ballerupvej 60, DK 3500 Værløs, Denmark